Mother Love Doll - عروسک دختر آواز خوان از برند مادر لاو

More Views

Mother Love Doll - عروسک دختر آواز خوان از برند مادر لاو

موجود می باشد

عروسک دختر آواز خوان از برند مادر لاو، همراه با شیشه شیر، با دست زدن به روی عروسک، باعث آواز خواندن و رقص عروسک شوید، میتوانید با قرار دادن شیشه شیر در دهان عروسک، صدای خوردن شیشه شیر را بشنوید
عروسک دختر آواز خوان از برند مادر لاو

Availability: In stock

0 ریال