Mother Love Doll - عروسک دختر از برند مادر لاو

More Views

Mother Love Doll - عروسک دختر از برند مادر لاو

موجود می باشد

عروسک دختر از برند مادر لاو، با فشار دادن شکم عروسک، شروع به مریض شدن میکند و پای چپ عروسک به رنگ قرمز در می آید و نشانه بیماری عروسک می باشد که با گذاشتن چسب زخم بر روی پای آن، عروسک سالم می شود بعد چند لحطه عروسک به حالت سرما خوردگی در می آید که با قرار دادن دما سمج در گوش چپ، عروسک به صدا در می آید، با دادن دارو به عروسک حال عروسک خوب می شود و می خندد، شما میتوانید با قرار دادن گوشی بر روی سینه عروسک، صدای ضربان قلب آن را بشنوید
عروسک دختر از برند مادر لاو

Availability: In stock

0 ریال