Mother Love Doll - عروسک نوزاد از برند مادر لاو

More Views

Mother Love Doll - عروسک نوزاد از برند مادر لاو

موجود می باشد

عروسک نوزاد از برند مادر لاو، همراه با شیشه شیر، ظرف غذا، قاشق و پستانک، دارای سنسور حرکتی در داخل دهان که با قرار دادن قاشق سنسور دار و شیشه شیر در دهان عروسک، باعث حرکت دهان آن با صدای خوردن می شود، با خواباندن عروسک، شروع به گریه میکند و شما میتوانید با قرار دادن شیشه شیر و قاشق سنسور دار در دهان آن، عروسک را به حالت خواب در آورید که به دلیل وجود سنسور حرکتی در داخل شکم، عروسک به خواب می رود و نفس میکشد
عروسک نوزاد از برند مادر لاو

Availability: In stock

0 ریال