صندلی-تشک روی آب اینتکس ۵۸۸۷۰

More Views

INTEX Water Chair 58870 -صندلی-تشک روی آب اینتکس ۵۸۸۷۰

موجود می باشد

صندلی روی آب اینتکس قابل تبدیل شدن به تشک روی آب به ابعاد طول 198 و عرض 94 سانتی متر
صندلی-تشک روی آب اینتکس ۵۸۸۷۰

Availability: In stock

0 ریال