پارک توپ قایقی اینتکس ۴۸۶۶۰

More Views

INTEX Mariner Play Ground 48660 - پارک توپ قایقی اینتکس ۴۸۶۶۰

موجود می باشد

پارک توپ قایقی اینتکس شامل 10 توپ 8 سانتی متری و حلقه بسکت بادی در عقب قایق ، به ابعاد طول 157 و عرض 102 و ارتفاع 74 سانتی متر
پارک توپ قایقی اینتکس ۴۸۶۶۰

Availability: In stock

0 ریال