قایق کایاک یک نفره اینتکس ۶۸۳۰۵

More Views

INTEX Kayak 1 68305 - قایق کایاک یک نفره اینتکس ۶۸۳۰۵

موجود می باشد

قایق کایاک یک نفره اینتکس همراه با پمپ باد و پارو ، به ابعاد طول ۲۷۴ ، عرض ۷۶ و ارتفاع ۳۳ سانتی متر با تحمل وزن ۱۰۰ کیلوگرم
قایق کایاک یک نفره اینتکس ۶۸۳۰۵

Availability: In stock

0 ریال