پمپ ۲۲۰ ولت اینتکس ۶۶۶۲۰

More Views

INTEX 230 V pump 66620 - پمپ ۲۲۰ ولت اینتکس ۶۶۶۲۰

موجود می باشد

پمپ ۲۲۰ ولت اینتکس دارای ۳ سر مختلف جهت باد کردن انواع محصولات اینتکس ، با قدرت باد دهی ۶۰۰ لیتر در دقیقه
پمپ ۲۲۰ ولت اینتکس ۶۶۶۲۰

Availability: In stock

0 ریال