قایق چلنجر ۲ نفره اینتکس ۶۸۳۶۷

More Views

INETX Chalenger 2 68367 - قایق چلنجر ۲ نفره اینتکس ۶۸۳۶۷

موجود می باشد

قایق چلنجر ۲ نفره اینتکس به همراه پمپ باد و پارو به ابعاد طول ۲۳۶، عرض ۱۱۴ و ارتفاع ۴۱ سانتی متر ، قابلیت حمل بار ۱۷۰ کیلو گرم ،
قایق چلنجر ۲ نفره اینتکس ۶۸۳۶۷

Availability: In stock

0 ریال