کنترلی

کودکان همیشه خواهان بازی و سرگرمی با لوازم کنترلی می باشند و بازی با این وسایل حس هیجان را در وجود آنان بیدار می کند، این وسایل که در مدل های مختلف ماشین، قطار و ... ساخته شده است میتواند حس زیبای هیجان و تفریحات دوست داشتنی را برای کودکان به ارمغان بیاورد