ماشین جگوار از برند اتو آرت

More Views

AUTOART JAGUAR C-TYPE 1953 1/43 - ۱/۴ماشین جگوار سی- تایپ ۱۹۵۳-۳

موجود می باشد

۱/۴ماشین جگوار سی- تایپ ۱۹۵۳-۳ از جنس فلز با وزن ۰/۵ کیلو گرم اندازه ۱/۴۳
ماشین جگوار سی- تایپ ۱۹۵۳-۱/۴۳ از برند اتو آرت ۶۵۳۸۷