موتورسیکلتِ بی‌ ‌ام و از برندِ اوتو آرت از جنس فلزی با وزن ۱.۵ کیلوگرم - اندازه ۱:۱۸

More Views

AUTOART BMW Motorcycle F800 White Body/Red - موتورسیکلتِ بی‌ ‌ام و اف ‌‌‌ ۸۰۰ وایت بادی رد

موجود می باشد

موتور سیکلت بی ام و اف ‌‌‌ ۸۰۰ وایت بادی رد از جنس فلز با وزن ۱/۵ کیلو گرم اندازه ۱/۱۰
موتورسیکلتِ بی‌ ‌ام و از برندِ اتو آرت اف-۸۰۰