ماشین آلفا رومئو از برند اتو آرت

More Views

AUTOART ALFA ROMEO 33 TT 12 WINNER 1975 - ۱۹۷۵ ماشین آلفا رومئو ۳۳ تی تی ۱۲ وینر

موجود می باشد

۱۹۷۵ ماشین آلفا رومئو ۳۳ تی تی ۱۲ وینر از جنس فلز با وزن ۲ کیلو گرم اندازه ۱/۱۸
ماشین آلفا رومئو ۳۳ تی تی ۱۲ وینر ۱۹۷۵ از برند اتو آرت ۸۷۵۰۵